Yeminli Tercüme

Yeminli tercüman; bildiği bir dil üzerine almış olduğu eğitim bölümü ve yurtdışında bu dili iyi derecede bildiğini kanıtlayan bir belgeyle olunan bir meslektir.
Yeminli tercüman; bildiği dil üzerine diploma sahibi olmalı ve ülkesinde bu dilin tercümesini yapabilmesi için yemin zaptı imzalamalıdır.